Welkom

Doel van de PSWtoolbox is om medewerkers te ondersteunen bij het gebruik van ICT middelen. Hier vind je uitleg, tips en achtergrondinformatie rondom de computerprogrammas en de apparatuur die we binnen PSW gebruiken. Met deze toolbox willen we je keuzevrijheid bieden om zelf te bepalen hoe jouw ondersteuning eruit ziet en op welk moment je hier gebruik van maakt. 

Uiteraard blijft het noodzakelijk om het er met elkaar over te hebben. Bespreek binnen je team de ontwikkelingen op ICT gebied en wat er van jou wordt verwacht, deel relevante informatie met elkaar (bijv. via Yammer). Bekijk ook wat jij nodig hebt om je werk goed te kunnen doen en laat jouw mening en evt. suggesties horen! Voor vragen kun je terecht bij de LAO of de helpdesk.