Wijzigingen na update 30 juni 2020

Titel toevoegen aan begeleidingsafspraken
Met al jullie feedback zijn we afgelopen periode aan de slag gegaan met het verbeteren van de begeleidingsafspraken.
Dit betekent dat je vanaf nu een titel kunt toevoegen aan een begeleidingsafspraak, waardoor het gemakkelijker wordt om te zien om welke afspraak het gaat. Deze titel maakt een aantal andere zaken in het ECD eenvoudiger:

  • Bij het rapporteren op begeleidingsafspraken zie je de titel en soort BGA staan, in plaats van de soort BGA en de hele beschrijving;
  • Je kunt in het overzicht met de rapportages vanaf nu zoeken naar rapportages op begeleidingsafspraken;
  • Bij het nieuw toevoegen van een begeleidingsafspraak aan het OP, wordt de titel weergegeven in plaats van de soort met datum.

De titel van de begeleidingsafspraak kan je invullen wanneer het weer tijd is om een basisvragenlijst in te vullen. Tot die tijd kan je dit zelf aanpassen via de widget ‘Begeleidingsafspraken’ op de pagina van de cliënt. 
Het is vanaf nu mogelijk om al in de basisvragenlijst een titel toe te voegen aan een begeleidingsafspraak. Deze wordt na het versturen van de basisvragenlijst meegenomen naar de widget ‘Actuele begeleidingsafspraken’ op de pagina van de cliënt.
Wil je al aan de slag met het aanpassen van de titel in de BGA? Zie voor uitleg de onderstaande stappen:
stappen BGA Titel

Filteren en sorteren van Begeleidingsafspraken
Je kan door middel van het vinkje bij ’Toon alleen actuele begeleidingsafspraken’ ervoor kiezen of je alleen de actuele of ook de niet actuele BGA’s in beeld wilt hebben.
Ook kan je sorteren in de BGA’s, dit kan je doen door te klikken op ‘Soort’, ‘Begeleidingsafspraak ’of ‘Periode’.
Filteren en sorteren van Begeleidingsafspraken

Zoeken in rapportages op Begeleidingsafspraken
Je kon eerder al zoeken op doelen binnen de rapportages, nu is het ook mogelijk om te zoeken op een begeleidingsafspraak.
Zoeken in rapportages op Begeleidingsafspraken

Huisstijl die je kan kiezen bij publiceren OP-evaluatie of OP-eindevaluatie
In de afgelopen periode zijn er verschillende huisstijlen toegevoegd om het werken met de nieuwe overeenkomst cliënt PSW mogelijk te maken. Er miste nog een huisstijl die je kunt gebruiken bij het publiceren van een OP-evaluatie of eindevaluatie. Deze is nu toegevoegd. Vanaf nu kies je deze huisstijl bij het publiceren van een evaluatie.
Huisstijl die je kan kiezen bij publiceren OP evaluatie of OP eindevaluatie

Commentaar’ vervangen door ‘Feedback’
Op verzoek van jullie zijn we aan de slag gegaan met het taalgebruik in MoreCare4.
Waar je eerder bij een OP ‘commentaar’ kon geven op een rapportage, formulier of document is dit nu gewijzigd naar het woord ‘feedback’.
Commentaar vervangen door Feedback

Autorisaties en rechten in MoreCare4
Wanneer je als medewerker binnen PSW van functie of locatie wijzigt, controleer altijd even je caseload en/of je de cliënten/afdeling ziet waartoe je rechten behoort te hebben. 
Dus mocht je cliënten of afdelingen zien die je niet hoort te zien (of andersom), geef dit dan zeker even door aan Functioneel Beheer ECD.

Medewerkers ingelogd tijdens update
We signaleren dat er tijdens een update in de avonduren toch vaak nog medewerkers bezig zijn met het schrijven van rapportages of ondersteuningsplannen. Weet dat het risico bestaat dat rapportages of andere wijzigingen in deze periode niet goed worden verwerkt of helemaal niet worden opgeslagen. Dit zou natuurlijk zonde zijn van het werk en de tijd die je erin steekt.